Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

 

European Organisation of the Sawmill Industry (EOS) http://www.eos-oes.eu
United Nations Economic Commission for Europe (UNECE) http://www.unece.org
Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) http://www.ypeka.gr
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ξυλείας http://www.htca.gr
Σχολή Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος Α.Π.Θ. http://www.for.auth.gr/
Τμ. Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Δ.Π.Θ. http://www.fmenr.duth.gr/
Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Καρδίτσας (ΤΕΙ Λάρισας) http://www.teilar.gr/tmimata/tmima.php?tid=16
Τμήμα Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου ΤΕΙ Λάρισας http://www.wfdt.teilar.gr/
Πανεπιστημιακό Δάσος Περτουλίου http://www.auth.gr/units/2093
Ελληνική Δασική Νομοθεσία (Ινστιτούτο Oiko Technicks) http://www.oikotechnics.org/greek_legislation_GR.html
Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (KAΠE) http://www.cres.gr/

Περιβαλλοντική Διαχείριση & Κοινωνική Ευθύνη

Με την εγκατάσταση κι εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008, η Εταιρεία δεσμεύεται αφενός μεν για την υψηλή ποιότητα των προϊόντων της…

Εγκαταστάσεις

Σε ιδιόκτητη έκταση 10.500,00 m2, που βρίσκεται στο Ρούσσο Καρδίτσας, η εταιρεία ΠΙΝΔΟΣ ΞΥΛΟΝ Ο.Ε. έχει προχωρήσει στην ανέγερση ενός σύγχρονου και τεχνολογικά προηγμένου πριστηρίου ξυλείας, με έμφαση στις βασικές αρχές της βιοκλιματικής, διασφαλίζοντας στο μέγιστο βαθμό την ποιότητα των τελικών προϊόντων…

Τεχνογνωσία

Ο όρος πριστή ξυλεία συμπεριλαμβάνει όλα τα ορθογώνια πρίσματα ξύλου σε διάφορες διατομές και μήκη…