Περιβαλλοντική Διαχείριση & Κοινωνική Ευθύνη

Με την εγκατάσταση κι εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008, η Εταιρεία δεσμεύεται αφενός μεν για την υψηλή ποιότητα των προϊόντων της, εξακριβωμένη και επιβεβαιωμένη με συνεχείς ελέγχους και μετρήσεις, κι αφετέρου για τη συμμόρφωση των προϊόντων της ως προς τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Η αδιάκοπη προσπάθεια για συνεχή βελτίωση των προϊόντων, των διεργασιών και του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας αποτελεί κύριο μέλημα της ΠΙΝΔΟΣ ΞΥΛΟΝ και φιλοσοφία κάθε στελέχους της.

Στην ΠΙΝΔΟΣ ΞΥΛΟΝ, η επιχειρηματική μας δραστηριότητα, ο σχεδιασμός και οι επενδύσεις μας διέπονται σταθερά από την ευθύνη μας για το περιβάλλον και τις επόμενες γενιές. Η αποκλειστική επεξεργασία και μεταποίηση στρογγυλής ξυλείας που προέρχεται από αειφορικά διαχειριζόμενα δάση, καθώς επίσης και η χρήση μηχανολογικού εξοπλισμού χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας, διασφαλίζει την προστασία των δασικών οικοσυστημάτων και του φυσικού περιβάλλοντος.

Περιβαλλοντική Διαχείριση & Κοινωνική Ευθύνη

Με την εγκατάσταση κι εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008, η Εταιρεία δεσμεύεται αφενός μεν για την υψηλή ποιότητα των προϊόντων της…

Εγκαταστάσεις

Σε ιδιόκτητη έκταση 10.500,00 m2, που βρίσκεται στο Ρούσσο Καρδίτσας, η εταιρεία ΠΙΝΔΟΣ ΞΥΛΟΝ Ο.Ε. έχει προχωρήσει στην ανέγερση ενός σύγχρονου και τεχνολογικά προηγμένου πριστηρίου ξυλείας, με έμφαση στις βασικές αρχές της βιοκλιματικής, διασφαλίζοντας στο μέγιστο βαθμό την ποιότητα των τελικών προϊόντων…

Τεχνογνωσία

Ο όρος πριστή ξυλεία συμπεριλαμβάνει όλα τα ορθογώνια πρίσματα ξύλου σε διάφορες διατομές και μήκη…