Εγκαταστάσεις

Σε ιδιόκτητη έκταση 10.500,00 m2, που βρίσκεται στο Ρούσσο Καρδίτσας, η εταιρεία ΠΙΝΔΟΣ ΞΥΛΟΝ Ο.Ε. έχει προχωρήσει στην ανέγερση ενός σύγχρονου και τεχνολογικά προηγμένου πριστηρίου ξυλείας, με έμφαση στις βασικές αρχές της βιοκλιματικής, διασφαλίζοντας στο μέγιστο βαθμό την ποιότητα των τελικών προϊόντων.

Οι στεγασμένοι χώροι καλύπτουν επιφάνεια 2.400,00m2, στην οποία χωροθετούνται ο χώρος παραγωγής, οι χώροι αποθήκευσης προϊόντων & υποπροϊόντων, οι χώροι διοίκησης και οι χώροι ενδιαίτησης του προσωπικού. Ο εγκατεστημένος εξοπλισμός παραγωγής (κύριος και βοηθητικός), καθώς και οι πλήρως αυτοματοποιημένες γραμμής παραγωγής, παρέχουν τη δυνατότητα επεξεργασίας στρογγυλής ξυλείας 180,00m3 σε ημερήσια βάση.

Οι γραμμές παραγωγής πέραν των αυτοματισμών, αποτελούνται από μονοπρίονο καταρράκτη, διπλό πολύδισκο, δισκοπρίονο παρύφωσης (ξεφαρδιστήρας), ρεφεντίνο, πακεταδόρο, σπαστήρα, σύστημα απορρόφησης υπολειμμάτων κοπής, καθώς και σύστημα αποθήκευσης των υποπροϊόντων (πριονίδι, wood chips).

Περιβαλλοντική Διαχείριση & Κοινωνική Ευθύνη

Με την εγκατάσταση κι εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008, η Εταιρεία δεσμεύεται αφενός μεν για την υψηλή ποιότητα των προϊόντων της…

Εγκαταστάσεις

Σε ιδιόκτητη έκταση 10.500,00 m2, που βρίσκεται στο Ρούσσο Καρδίτσας, η εταιρεία ΠΙΝΔΟΣ ΞΥΛΟΝ Ο.Ε. έχει προχωρήσει στην ανέγερση ενός σύγχρονου και τεχνολογικά προηγμένου πριστηρίου ξυλείας, με έμφαση στις βασικές αρχές της βιοκλιματικής, διασφαλίζοντας στο μέγιστο βαθμό την ποιότητα των τελικών προϊόντων…

Τεχνογνωσία

Ο όρος πριστή ξυλεία συμπεριλαμβάνει όλα τα ορθογώνια πρίσματα ξύλου σε διάφορες διατομές και μήκη…