Τεχνογνωσία

Ο όρος πριστή ξυλεία συμπεριλαμβάνει όλα τα ορθογώνια πρίσματα ξύλου σε διάφορες διατομές και μήκη, τα οποία προκύπτουν από την κατά μήκος επεξεργασία (πρίση) των κορμών. Η εφαρμογή σύγχρονων τεχνολογιών πρίσης, με τη χρήση του πλέον σύγχρονου μηχανολογικού εξοπλισμού και η οργάνωση των επί μέρους τμημάτων της εταιρείας, με την παράλληλη ενσωμάτωση της εμπειρίας 50 πλέον και χρόνων, αποτελούν εχέγγυα της τεχνογνωσίας που διαθέτει η ΠΙΝΔΟΣ ΞΥΛΟΝ Ο.Ε., με την οποία διασφαλίζεται στο μέγιστο δυνατό βαθμό η απαίτηση και η κάλυψη των αναγκών του πελάτη.

Η εταιρεία πιστεύοντας ότι το ξύλο είναι η πιο σημαντική ανανεώσιμη πρώτη ύλη που χρησιμοποιείται ως δομικό υλικό κι εκμεταλλευόμενη τη συσσωρευμένη εμπειρία και τεχνογνωσία της, έχει εγκαταστήσει την πλέον σύγχρονη γραμμή επεξεργασίας ξύλου, που περιλαμβάνει:

  • Μονοπρίονο
  • Διπλό πολύδισκο
  • Δισκοπρίονο παρύφωσης
  • Επανάπριση
  • Σπαστήρα ξακριδίων
  • Πακεταδόρο
  • Συσκευαστικές μηχανές

Περιβαλλοντική Διαχείριση & Κοινωνική Ευθύνη

Με την εγκατάσταση κι εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008, η Εταιρεία δεσμεύεται αφενός μεν για την υψηλή ποιότητα των προϊόντων της…

Εγκαταστάσεις

Σε ιδιόκτητη έκταση 10.500,00 m2, που βρίσκεται στο Ρούσσο Καρδίτσας, η εταιρεία ΠΙΝΔΟΣ ΞΥΛΟΝ Ο.Ε. έχει προχωρήσει στην ανέγερση ενός σύγχρονου και τεχνολογικά προηγμένου πριστηρίου ξυλείας, με έμφαση στις βασικές αρχές της βιοκλιματικής, διασφαλίζοντας στο μέγιστο βαθμό την ποιότητα των τελικών προϊόντων…

Τεχνογνωσία

Ο όρος πριστή ξυλεία συμπεριλαμβάνει όλα τα ορθογώνια πρίσματα ξύλου σε διάφορες διατομές και μήκη…