Τα προϊόντα μας

Το σύνολο των α΄υλών που αξιοποιούνται από την ΠΙΝΔΟΣ ΞΥΛΟΝ Ο.Ε., προέρχεται από υλοτομίες δασικών συμπλεγμάτων της οροσειράς της Πίνδου στα οποία εφαρμόζονται οι αρχές και οι κανόνες της αειφορικής διαχείρισης των δασών.

Η ποιοτική διαλογή και ταξινόμηση της στρογγυλής ξυλείας επί τόπου στο δάσος από έμπειρο στελεχιακό δυναμικό, ενισχύει την προστιθέμενη αξία των παραγόμενων προϊόντων, ενώ παράλληλα η επεξεργασία άφλοιας ξυλείας σε συνδυασμό με τις σύγχρονες μεθόδους κοπής, αποτρέπουν την ποιοτική υποβάθμιση των προϊόντων.

 

Συνοπτικός πίνακας παραγόμενων προϊόντων.

ΚΩΔ ΠΡΟΪΟΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
Ύψος Πλάτος Μήκος
01 Μαδέρια έως 150,00mm έως 300,00mm έως 8,00m
02 Καδρόνια έως 50,00mm έως 80,00mm έως 5,00m
03 Τάβλες έως 25,00mm έως 200,00mm έως 4,00m
04 Μισόταβλες έως 18,00mm έως 200,00mm έως 5,00m
05 Σκουρέτα έως 15,00mm έως 200,00mm έως 5,00m
06 Πήχες έως4,00m

Σημείωση: Είναι δυνατή και η παραγωγή προϊόντων ειδικών διαστάσεων, πλέον των προαναφερομένων.

Τα προϊόντα που παράγονται από στρογγυλή ξυλεία Ελληνικής προέλευσης, με τη χρήση σύγχρονων μηχανημάτων και μέσων λεπτής κοπής, χαρακτηρίζονται από τα εξής πλεονεκτήματα:

  • είναι προϊόντα αειφορίας και δεν επιβαρύνουν με ρύπους το περιβάλλον,
  • η μηχανική τους αντοχή και η ελαστικότητα τους σε σχέση με το βάρος τους, είναι μεγάλη,
  • έχουν μεγάλη αισθητική & αρχιτεκτονική αξία και
  • αποτελούν άριστα δομικά υλικά.

Περιβαλλοντική Διαχείριση & Κοινωνική Ευθύνη

Με την εγκατάσταση κι εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008, η Εταιρεία δεσμεύεται αφενός μεν για την υψηλή ποιότητα των προϊόντων της…

Εγκαταστάσεις

Σε ιδιόκτητη έκταση 10.500,00 m2, που βρίσκεται στο Ρούσσο Καρδίτσας, η εταιρεία ΠΙΝΔΟΣ ΞΥΛΟΝ Ο.Ε. έχει προχωρήσει στην ανέγερση ενός σύγχρονου και τεχνολογικά προηγμένου πριστηρίου ξυλείας, με έμφαση στις βασικές αρχές της βιοκλιματικής, διασφαλίζοντας στο μέγιστο βαθμό την ποιότητα των τελικών προϊόντων…

Τεχνογνωσία

Ο όρος πριστή ξυλεία συμπεριλαμβάνει όλα τα ορθογώνια πρίσματα ξύλου σε διάφορες διατομές και μήκη…