Οι προπτυχιακοί Δασολόγοι του ΑΠΘ στις εγκαταστάσεις της εταιρείας

Τη καθιερωμένη τους πλέον επίσκεψη, πραγματοποίησαν οι φοιτητές του 4ου έτους της Σχολής Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στις εγκαταστάσεις της ΠΙΝΔΟΣ ΞΥΛΟΝ Ο.Ε., την Τετάρτη 6 Ιουλίου 2016.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους, οι μελλοντικοί Δασολόγοι, είχαν την ευκαιρία να δουν από κοντά την πιο σύγχρονη μονάδα επεξεργασίας ξύλου στην Ελλάδα και τα επί μέρους στάδια της παραγωγικής διαδικασίας. Παράλληλα, ο κ. Παπουτσής Ευριπίδης ανέλυσε στους φοιτητές που επισκέφθηκαν την μονάδα, τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος των ελληνικών πριστηρίων, καθώς και οι ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις που είναι αναγκαίες να γίνουν στον κλάδο του ξύλου, από το στάδιο της σύνταξης της διαχειριστικής μελέτης, τις αλλαγές του τρόπου υλοτομίας των ελληνικών δασών, την ποιοτική ταξινόμηση της στρογγυλής ξυλείας και την πιστοποίηση του τελικού προϊόντος. Η επίσκεψη των φοιτητών έγινε στο πλαίσιο των μαθημάτων Τεχνολογίας Ξύλου και Δασικής Οικονομίας και συνοδευόταν από τον Αναπλ. Καθηγητή κ. Μπαρμπούτη Ιωάννη, τον Επίκουρο Καθηγητή κ. Τρίγκα Μάριο, καθώς και τον Επίκουρο Καθηγητή κ. Καλούδη Ευστράτιο.

Περιβαλλοντική Διαχείριση & Κοινωνική Ευθύνη

Με την εγκατάσταση κι εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008, η Εταιρεία δεσμεύεται αφενός μεν για την υψηλή ποιότητα των προϊόντων της…

Εγκαταστάσεις

Σε ιδιόκτητη έκταση 10.500,00 m2, που βρίσκεται στο Ρούσσο Καρδίτσας, η εταιρεία ΠΙΝΔΟΣ ΞΥΛΟΝ Ο.Ε. έχει προχωρήσει στην ανέγερση ενός σύγχρονου και τεχνολογικά προηγμένου πριστηρίου ξυλείας, με έμφαση στις βασικές αρχές της βιοκλιματικής, διασφαλίζοντας στο μέγιστο βαθμό την ποιότητα των τελικών προϊόντων...

Τεχνογνωσία

Ο όρος πριστή ξυλεία συμπεριλαμβάνει όλα τα ορθογώνια πρίσματα ξύλου σε διάφορες διατομές και μήκη...