Πρόγραμμα Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων Τμήμα Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου

Από το Τμήμα Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου του ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ στην Καρδίτσα ανακοινώθηκε ότι κατά το χρονικό διάστημα 07/09/2015 – 16/10/2015, θα υλοποιηθεί ειδικό Πρόγραμμα Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων (ΠΕΓΑ) με τίτλο «Σχεδιασμός και

Τεχνολογία Ξύλου και Επίπλου», το οποίο απευθύνεται αποκλειστικά σε αποφοίτους πανεπιστημίου και ΤΕΙ, και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς ΕΣΠΑ 2007-2013.

Το πρόγραμμα συντάχθηκε από Μέλη ΕΠ του Τμήματος Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου και αποσκοπεί στην παροχή σύγχρονης γνώσης και κατάρτισης στα αντικείμενα της τεχνολογίας ξύλου, της τεχνολογίας παραγωγής επίπλου & ξυλοκατασκευών και σχεδιασμού επίπλου. Συναφή με το πρόγραμμα αυτό θεωρούνται τα ακόλουθα πτυχία: Σχεδιαστών και Τεχνολόγων ξύλου και επίπλου, Δασολόγων, Αρχιτεκτόνων μηχανικών, Μηχανολόγων μηχανικών, Βιομηχανικών σχεδιαστών, Πολιτικών μηχανικών, Τεχνολόγων Δασοπόνων, Μηχανικών παραγωγής, Χημικών μηχανικών, Επιστήμης και τεχνολογίας υλικών, Εσωτερικής αρχιτεκτονικής και Σχεδιασμού αντικειμένων, Διακόσμησης, Μάρκετινγκ, και ειδικοτήτων με συνάφεια στα αντικείμενα του σχεδιασμού προϊόντων ή/και τεχνολογίας υλικών.

Το εν λόγω ΠΕΓΑ αναμένεται να προσφέρει εφαρμοσμένες γνώσεις σε αποφοίτους ή επαγγελματίες που τις χρειάζονται και δεν μπορούν να τις αποκτήσουν με άλλο τρόπο. Οι γνώσεις που θα αποκομίσουν οι συμμετέχοντες θεωρούνται καινοτόμες για τα ελληνικά δεδομένα, διότι μέσα από τη διεξαγωγή του ΠΕΓΑ θα γίνει προσφορά γνώσεων στα τρία ανωτέρω, πολύ εξειδικευμένα γνωστικά αντικείμενα, και οι συνδυασμένες αυτές γνώσεις θεωρούνται απαραίτητες για οποιονδήποτε εργάζεται ή θέλει να εργαστεί σε επιχειρήσεις του κλάδου ξύλου, επίπλου και ξύλινων κατασκευών.

Η συμμετοχή στο ΠΕΓΑ είναι δωρεάν. Μετά την επιτυχή παρακολούθηση οι συμμετέχοντες θα λάβουν Πιστοποιητικό Κατάρτισης από το Ινστιτούτο Δια Βίου Μάθησης του ΤΕΙ Θεσσαλίας, συνοδευόμενο από διδακτικές μονάδες (18 ECTS) κατά το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ακαδημαϊκών Μονάδων.

Πληροφορίες (αιτήσεις έως 31 Ιουλίου): http://pega-stex.teilar.gr & Email: pega-stex@teilar.gr
Επιστημονικός υπεύθυνος: Καθηγητής Σωτήριος Καραστεργίου (τηλ. 24410 64.744)

Περιβαλλοντική Διαχείριση & Κοινωνική Ευθύνη

Με την εγκατάσταση κι εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008, η Εταιρεία δεσμεύεται αφενός μεν για την υψηλή ποιότητα των προϊόντων της…

Εγκαταστάσεις

Σε ιδιόκτητη έκταση 10.500,00 m2, που βρίσκεται στο Ρούσσο Καρδίτσας, η εταιρεία ΠΙΝΔΟΣ ΞΥΛΟΝ Ο.Ε. έχει προχωρήσει στην ανέγερση ενός σύγχρονου και τεχνολογικά προηγμένου πριστηρίου ξυλείας, με έμφαση στις βασικές αρχές της βιοκλιματικής, διασφαλίζοντας στο μέγιστο βαθμό την ποιότητα των τελικών προϊόντων...

Τεχνογνωσία

Ο όρος πριστή ξυλεία συμπεριλαμβάνει όλα τα ορθογώνια πρίσματα ξύλου σε διάφορες διατομές και μήκη...