Επίσκεψη προπτυχιακών Δασολόγων στις εγκαταστάσεις της ΠΙΝΔΟΣ ΞΥΛΟΝ

Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 7 Ιουλίου 2015, η καθιερωμένη πλέον εκπαιδευτική επίσκεψη των τεταρτοετών φοιτητών του Τμήματος Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ. στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης. Η ομάδα των φοιτητών στο πλαίσιο της θερινής πρακτικής άσκησης που πραγματοποιείται σε ετήσια βάση στο Πανεπιστημιακό Δάσος Περτουλίου, συνοδευόμενοι από τον Καθηγητή κ. Φιλίππου Ιωάννη, συνδύασαν την θεωρητική γνώση με την πράξη, αφού κατά τη διάρκεια της επίσκεψης είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για την παραγωγική διαδικασία, την προσπάθεια που καταβάλλει η επιχείρηση σε συνεργασία με το Τμ. Σχεδιασμού Επίπλου του ΤΕΙ Λάρισας για την ποιοτική ταξινόμηση της στρογγυλής ξυλείας και την ποιοτική διαβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων. Επίσης, οι προπτυχιακοί φοιτητές διαπίστωσαν από κοντά τις «επιπτώσεις» από τη μη εφαρμογή ορθών κανόνων δασοκομίας κατά το στάδιο της διαχείρισης και υλοτομίας των δασών και τον άμεσο αντίκτυπο που έχουν στην παραγωγή «υποβαθμισμένων» ποιοτικών προϊόντων.

Ανανεώνοντας το ραντεβού για το επόμενο καλοκαίρι, η ΠΙΝΔΟΣ ΞΥΛΟΝ παρότρυνε τους φοιτητές του Τμήματος Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ. για την εφαρμογή των θεωρητικών τους γνώσεων στην πράξη, με στόχο την ανάδειξη της ελληνικής ξυλείας.

Περιβαλλοντική Διαχείριση & Κοινωνική Ευθύνη

Με την εγκατάσταση κι εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008, η Εταιρεία δεσμεύεται αφενός μεν για την υψηλή ποιότητα των προϊόντων της…

Εγκαταστάσεις

Σε ιδιόκτητη έκταση 10.500,00 m2, που βρίσκεται στο Ρούσσο Καρδίτσας, η εταιρεία ΠΙΝΔΟΣ ΞΥΛΟΝ Ο.Ε. έχει προχωρήσει στην ανέγερση ενός σύγχρονου και τεχνολογικά προηγμένου πριστηρίου ξυλείας, με έμφαση στις βασικές αρχές της βιοκλιματικής, διασφαλίζοντας στο μέγιστο βαθμό την ποιότητα των τελικών προϊόντων...

Τεχνογνωσία

Ο όρος πριστή ξυλεία συμπεριλαμβάνει όλα τα ορθογώνια πρίσματα ξύλου σε διάφορες διατομές και μήκη...