Συνέχιση των εργασιών για την ποιοτική ταξινόμηση προϊόντων πριστής ξυλείας για δομικές κατασκευές

Συνεχίζονται οι διαδικασίες για την πιστοποίηση των προϊόντων πριστής ξυλείας με το σήμα CE, σε συνεργασία με το Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου Προϊόντων Ξύλου - Επίπλου & Ξυλοκατασκευών του Τμήματος Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας.

 

Στόχος της 1ης φάσης της κοινής προσπάθειας του Τμ. Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου κι επιλεγμένων επιχειρήσεων παραγωγής προϊόντων πριστής ξυλείας στο Ν. Καρδίτσας, αποτελεί η συστηματική παρακολούθηση της φυσικής ξήρανσης των προϊόντων, με παράλληλη καταγραφή της περιεχόμενης φυσικής υγρασίας ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιήθηκε η 3η επίσκεψη στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης, από ομάδα προπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος, οι οποίοι με τη χρήση εργαστηριακού εξοπλισμού προχώρησαν στην καταγραφή των απαραίτητων δεδομένων, σε προϊόντα πριστής ξυλείας που έχουν παραχθεί από την ΠΙΝΔΟΣ ΞΥΛΟΝ για το σκοπό αυτό.

Θα πρέπει να τονισθεί ότι η πιστοποίηση ενός προϊόντος εκφράζεται με το σήμα CE το οποίο τοποθετείται επάνω στο προϊόν και αποτελεί τη δήλωση του κατασκευαστή ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις ουσιαστικές απαιτήσεις της σχετικής Ευρωπαϊκής νομοθεσίας προστασίας για την υγεία, την ασφάλεια και την προστασία του περιβάλλοντος κατά τη διάρκεια της χρήσης του. Το σύμβολο CE αποτελεί τη συντομογραφία της γαλλικής φράσης Conformite Europeene που σημαίνει Ευρωπαϊκή Συμμόρφωση. Το σήμα αυτό πάνω σε ένα προϊόν δηλώνει:

  • ότι το προϊόν μπορεί νόμιμα να κυκλοφορεί στην αγορά μιας χώρας και ότι ο φορέας πιστοποίησης ελέγχει την τήρηση των προβλεπόμενων προδιαγραφών.
  • Τη δυνατότητα της ελεύθερης μετακίνησης του προϊόντος μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
  • Την απομάκρυνση όλων των υπολοίπων προϊόντων της ίδιας κατηγορίας χωρίς σήμανση από την αγορά, με απαγόρευση εισόδου στα τελωνεία, αλλά και ταυτόχρονη επαγρύπνηση των αρχών.

Τα πιο κοινά προϊόντα ξύλου που προέρχονται από πριστή ξυλεία είτε από μηχανές πλανίσματος, είναι η δομική ξυλεία, η ξυλεία παρκέτων και η ξυλεπένδυση.

Περιβαλλοντική Διαχείριση & Κοινωνική Ευθύνη

Περιβαλλοντική Διαχείρηση

Με την εγκατάσταση κι εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008, η Εταιρεία δεσμεύεται αφενός μεν για την υψηλή ποιότητα των προϊόντων της...

περισσότερα >>

Εγκαταστάσεις

Εγκαταστάσεις

Σε ιδιόκτητη έκταση 10.500,00 m2, που βρίσκεται στο Ρούσσο Καρδίτσας, η εταιρεία ΠΙΝΔΟΣ ΞΥΛΟΝ Ο.Ε. έχει προχωρήσει στην ανέγερση ενός σύγχρονου και τεχνολογικά προηγμένου πριστηρίου ξυλείας, με έμφαση στις βασικές αρχές της βιοκλιματικής, διασφαλίζοντας στο μέγιστο βαθμό την ποιότητα των τελικών προϊόντων.

Περισσότερα >>

 

Τεχνογνωσία

Τεχνογνωσία

Ο όρος πριστή ξυλεία συμπεριλαμβάνει όλα τα ορθογώνια πρίσματα ξύλου σε διάφορες διατομές και μήκη,

περισσότερα >>